Hantering utav personuppgifter

Studio Sergel kan behandla personuppgifter om personen i fråga har aktivt lämnat godkännande till behandlingen. Detta kan ske i genom att personen kryssar i en ruta i för godkännande i samband med att denne fyller i ett kontaktformulär som finns på hemsidan. 

Har du lämnat samtycke kan du återkalla detta och då ska behandlingen av personuppgifter upphöra, förutsatt att uppgifterna inte är nödvändiga att behandla för att fullgöra skyldigheter eller förpliktelser som framgår av gällande lag eller enligt myndighetskrav.

Vill du återkalla ditt samtycke och ta bort dina lagrade personuppgifter tar du kontakt med oss på info@studiosergel.se.

Våra huvudprinciper

Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603, (”Vasakronan”) är personuppgiftsansvarig för Studio Sergel. När det gäller behandling av personuppgifter följer Vasakronan dataskyddsförordningen, med det engelska namnet General Data Protection Regulation (”GDPR”), och övriga dataskyddsregler.

Vasakronan har en intern integritetspolicy baserad på dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsregler. Den interna integritetspolicyn gäller för hela Vasakronankoncernens verksamhet och samtliga anställda. Vasakronan har även en registerförteckning över koncernens samtliga personuppgiftsbehandlingar. Önskar du ytterligare och/eller mer specifik information utöver vad som anges på denna sida är du välkommen att kontakta oss.

Denna information gäller generellt och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller på annat sätt vid annat engagemang med Vasakronan-koncernen. Sådan information gäller som tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan. Du hittar riktad information under särskilda rubriker nedan.

Se hela Vasakronans integritets- och personuppgiftspolicy här